Snoeien doet groeien zei Hendrik-Jan de Tuinman altijd. Oude stukken wegsnijden om plaats te maken voor nieuwe. Dat kun je ook betrekken op je personeelsbeleid. En om nu negatieve reacties te vermijden dat deze vorm van groei het ontslaan van medewerkers bevordert: het gaat hier om het veranderen van HR-processen.

Natuurlijk, als iemand niet op zijn plek zit, dan kun je maar beter een andere invulling voor deze persoon bedenken (intern of extern). En sommige mensen vloeien langs natuurlijke weg af, zoals dat zo mooi heet. Moeten ze natuurlijk niet steeds de pensioengerechtigde leeftijd verhogen.

Deze blog is ingegeven door een artikel van People Business. Hier wordt het alom bekende (en gevreesde) functioneringsgesprek als oubollig en overbodig gepositioneerd. Ik ben het hier dan ook van harte mee eens. Je ontwikkelt je personeel alleen als je met enige regelmaat terugkoppeling geeft over het functioneren, goed en/of slecht.

Een van mijn vorige werkgevers (detacheerder) was gecertificeerd ‘Investor in People’. Hier verhoogden ze mijn salaris (als daar aanleiding toe was) per kwartaal. Ik hoefde dus niet de jaarlijkse veroordelingsronde af te wachten om te zien waar in de salarisschaal ik terecht zou komen. Een andere vorm van feedback bestond uit een ‘field manager’ die van tijd tot tijd bij jou en je projectmanager (of andere leidinggevende) langskwam, om in een ontspannen gesprek de leuke en mindere leuke kanten van jouw functioneren te belichten en waar nodig te ondersteunen.

Medewerkers hebben vaak buikpijn als de bewuste periode in het jaar weer aanbreekt. Managers zien de beoordelingen van hun ondergeschikten vaak ook als een noodzakelijk kwaad. Het is ook niet handig om goede en slechte punten voor verschillende mensen te bedenken, vast te leggen, te bespreken en op te volgen. Ook al omdat vaak de geautomatiseerde systemen die dit proces zouden moeten ondersteunen nodeloos complex zijn.

Zet de schaar in dit woekerproces. Maak het proces onderdeel van je dagelijkse werkzaamheden. Deel complimenten uit en geef (positieve) kritiek. Kies daarvoor een goed moment en een juiste plaats: een compliment ten overstaan van collega’s kan vaak geen kwaad, maar breng hem of haar niet in verlegenheid. Wassen, knippen, föhnen, trimmen met beleid. Medewerkers blij, managers blij, u blij.

Over Onno Onno

Onno stamt uit de tijd dat de kachels nog met steenkolen werden gestookt. Dat hij iets met automatisering is gaan doen is dan ook verbazingwekkend. Hij heeft daarin echter geen keuze gemaakt, met als gevolg dat hij overal wel verstand van heeft. Zo niet, dan hoort hij graag van jou (onder het genot van biertje) hoe het wel moet.

Vragen of opmerkingen zijn welkom. Bel of mail Onno.