IT Projects

IT Projects
Photo by Eden Constantino / Unsplash

Ben je op zoek naar een betrouwbare partner voor het ontwikkelen van software op maat? Of heb je een vraag of idee waar je de hulp van een software ontwikkelaar bij kunt gebruiken? De IT professionals van Semantica helpen met het vertalen van jouw wensen en ideeën naar innovatieve software op maat. Denk aan webapplicaties, platformen, portalen, bedrijfsapplicaties of een combinatie hiervan.

Proces van idee naar IT

We begeleiden het hele software-ontwikkelproces van begin tot eind. In een kennismakingsgesprek bespreken we uitgebreid de wensen en mogelijkheden voor een samenwerking. We kijken hierbij ook naar wat er al aanwezig is. Soms kunnen we de bestaande software aanpassen of deels vervangen. In andere gevallen gaan we het van niks helemaal opbouwen.

Zodra het doel, de randvoorwaarden en een duidelijke behoefte analyse zijn vastgesteld volgt een plan van aanpak en globale begroting. Hierna doen wij een gedetailleerd vervolgonderzoek waarbij we kritische vragen stellen om de exacte eisen en wensen helder te krijgen. Vervolgens starten we met het ontwerp en de ontwikkeling van de IT oplossing.

Wij vinden een nauwe samenwerking belangrijk en daarom zijn onze klanten er gedurende het hele proces bij betrokken. Na het testen en implementeren van de oplossing kunnen wij ook het beheer in handen nemen.

Semantica's proces voor softwareontwikkeling op maat

We werken het liefst volgens de Scrum methodiek, waarbij er in korte stappen oplossingen geleverd worden. Dit geeft de klant direct inzicht in vorderingen en de kans om feedback te geven. Zo kunnen wij tijdig bijsturen waar nodig en zijn er achteraf ook geen verrassingen.

De voordelen van onze maatwerk software oplossingen:

  • Toegepast op de bedrijfsprocessen en niet andersom
  • Makkelijk te koppelen aan bestaande en/of nieuwe systemen
  • Eenvoudig uit te breiden
  • Levert meer op dan het kost

Het begint bij een vraag

Je hebt een vraag, je zit met een probleem en zoekt een oplossing. Zijn wij die oplossing? Vaak wel, soms niet. Stel je vraag en we komen er samen snel genoeg achter.